MENU

MR Program Lojalnosti

PROMOCIJE   ·   24 Jun, 2017

Opšti uslovi dobijanja kartice lojalnosti

Kartica lojalosti predstavlja naš vid zahvalnosti za vaše ukazano poverenje i priliku da dodatno uštedite!

Kupce smo podelili u TRI kategorije: BASIC, SILVER, GOLD

Kartica se izdaje na osnovu prometa koji je kupac ostvario u MR-u u prethodnoj godini

Kartica važi godinu dana i izdaje se nova ukoliko klijent ispuni uslove za sledeću karticu

Rok završetka radova važi od trenutka odobrenja naše ponude

U ovu grupu spadaju kupci koji su u MR-u potrošili više od 50,000 RSD u poslednjih godinu dana.

Ova kartica vam donosi popust u iznosu od 5% na kompletnu mašinsku obradu       

Omogućava vam 30 dana odloženog plaćanja

Rok završetka radova 48h    

U ovu grupu spadaju kupci koji su u MR-u potrošili više od 250,000 RSD u poslednjih godinu dana.

Ova kartica vam donosi popust u iznosu od 10% na kompletnu mašinsku obradu       

Omogućava vam 30 dana odloženog plaćanja

Rok završetka radova 48h    

U ovu grupu spadaju kupci koji su u MR-u potrošili više od 500,000 RSD u poslednjih godinu dana.

Ova kartica vam donosi popust u iznosu od 15% na kompletnu mašinsku obradu       

Omogućava vam 45 dana odloženog plaćanja

Rok završetka radova 48h